Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 E na dostawy sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawy sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 12.10.2015r. o godzinie 12:40 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.12.10.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 12.10.2015r. (2015-10-12 12:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17.10.2015r. (2015-10-19 06:59)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015-10-19 07:00)
 • Formularz ofertowy (2015-10-19 07:00)
 • Projekt umowy (2015-10-19 07:01)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2015-10-19 07:01)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-10-19 07:01)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2015-10-19 07:01)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-10-26 10:52)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-11-12 11:14)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załączniakmi (2015-12-04 12:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 23.12.2015r. (2015-12-23 09:07)