PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby WZW typu C (typu VIEKIRAX i EXVIERA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby WZW typu C (typu VIEKIRAX i EXVIERA) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 02.10.2015r. o godzinie 14:10 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.02.10.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Różne Produkty lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2015-131821-F02-PL (2015-10-02 14:23)
 • 2015-OJS194-351323-pl (2015-10-07 09:40)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-10-07 09:40)
 • 5. Formularz ofertowy (2015-10-07 09:40)
 • 6. PROJEKT Umowy (2015-10-07 09:40)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-10-07 09:40)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-10-07 09:40)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2015-10-07 09:40)
 • 10. Wyjaśnienia do SIWZ (2015-11-04 09:37)
 • 15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-11-17 13:57)
 • 14. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2015-11-17 13:57)
 • 14. POPRAWIONA INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2015-11-17 14:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015-OJS240-435257-pl (2015-12-11 09:42)