Postępowanie w trybie z wolnej ręki na obsługę serwisową tomografu komputerowego Somatom Sensation 40 o numerze seyjnym 57239 oraz stacji roboczej o numerze seryjnym 9272 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 18.09.2015r. (2015-09-18 13:10)