Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawę, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.08.2015r. o godzinie 13:52 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.08.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Urządzenia do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 14.08.2015r. (2015-08-14 14:02)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 19.08.2015r. (2015-08-19 10:31)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2015-08-19 10:31)
 • Formularz ofertowy angiograf - Załącznik nr 1do SIWZ (2015-08-19 10:31)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - opis wymagań dotyczących robót remontowych (2015-08-19 10:31)
 • Wzór umowy (2015-08-19 10:31)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2015-08-19 10:32)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-08-19 10:32)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2015-08-19 10:32)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-08-26 12:14)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-09-15 13:23)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 2 (2015-09-17 13:08)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z załącznikami (2015-09-25 13:00)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 24.10.2015r. (2015-10-26 11:58)