Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. j. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca  dla potrzeb Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 30.07.2015r. o godz.  13:20

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 30.07.2015r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Zastawki serca

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 30.07.2015 (2015-07-30 13:29)
 • Ogłoszenie o zamowieniu 04.08.2015 (2015-08-04 09:04)
 • 1.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zastawki (2015-08-04 09:04)
 • 1.2. Wzór umowy (2015-08-04 09:04)
 • 1.elektrody nasierdz jednobiegunowe (2015-08-04 09:04)
 • 2. łaty filcowe teflonowe (2015-08-04 09:04)
 • 3. łaty do ASD VSD (2015-08-04 09:05)
 • 4. protezy naczyniowe wysycone srebrem (2015-08-04 09:06)
 • 5. protezy z odprowadzeniami - łuk aorty (2015-08-04 09:06)
 • 6. zastawki biol. mitralne (2015-08-04 09:06)
 • 7. zastawki mech.mitritralne (2015-08-04 09:06)
 • 8. zastawki aort biol stent. z osierdzia wołowego (2015-08-04 09:07)
 • 9. zastawki aort biol bezstent. z osierdzia wołowego (2015-08-04 09:07)
 • 10. zastawki mech.aortalne (2015-08-04 09:07)
 • 11. prot. aorty z zastawka Konduit (2015-08-04 09:07)
 • 12. piersci do plast zast mitr zamkn (2015-08-04 09:08)
 • 13. piersci do plast zast trójdz półotwarte (2015-08-04 09:08)
 • 17. zał druki zastrzeżone zał 6 (2015-08-04 09:08)
 • 18. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-08-04 09:08)
 • 19. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-08-04 09:08)
 • 17. Wyjaśnienia 1 (2015-08-24 09:27)
 • 10. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2015-09-24 13:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 02.11.2015r. (2015-11-02 09:39)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.11.2015 (2015-11-04 09:47)