PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoria do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoria do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 10.07.2015r. o godzinie 13:47 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.10.07.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Roztwory lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 15.07.2015r. (2015-07-15 09:09)
 • Specyfiokacja istotnych warunków zamówienia (2015-07-15 09:10)
 • Formularz ofertowy (2015-07-15 09:10)
 • WZÓR UMOWY (2015-07-15 09:10)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2015-07-15 09:10)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-07-15 09:10)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2015-07-15 09:11)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-07-24 13:21)
 • Wyjaśnienia nr 2 (2015-08-07 13:12)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2015-08-28 13:41)
 • Informacja z otwarcia ofert (2015-08-28 13:42)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2015-08-28 13:42)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 25.09.2015r. (2015-09-25 09:16)