Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 03.07.2015r. o godz.  12:32

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 03.07.2015r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Pozaustrojowe układy krążeniowe

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 03.07.2015 (2015-07-03 12:41)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 08.07.2015 (2015-07-08 09:05)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Krążenie (2015-07-08 09:06)
 • 2. Wzór umowy (2015-07-08 09:06)
 • 5. F O PAKIET 1 oxygenator (2015-07-08 09:06)
 • 6. F O PAKIET 2 (2015-07-08 09:06)
 • 7. F O PAKIET 3 (2015-07-08 09:06)
 • 8. F O PAKIET 4 (2015-07-08 09:06)
 • 9. F O PAKIET 5 (2015-07-08 09:06)
 • 10. F O PAKIET 6 (2015-07-08 09:07)
 • 11. F O PAKIET 7 (2015-07-08 09:07)
 • 12. F O PAKIET 8 (2015-07-08 09:07)
 • 13. F O PAKIET 9 (2015-07-08 09:07)
 • 14. F O PAKIET 10 (2015-07-08 09:10)
 • 15. F O PAKIET 11 (2015-07-08 09:10)
 • 16. F O PAKIET 12 (2015-07-08 09:10)
 • 17. zał druki zastrzeżone zał 6 (2015-07-08 09:10)
 • 18. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-07-08 09:10)
 • 19. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-07-08 09:11)
 • 17. Wyjaśnienia 1 (2015-07-28 08:43)
 • 18. INFORMACJA (2015-07-30 12:28)
 • 4. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2015-08-28 10:57)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 16.09.2015 (2015-09-16 12:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.09.2015 (2015-09-18 09:36)