Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 E na dostawy środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 19.06.2015r. o godzinie 11:48 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.19.06.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 19.06.2015r. (2015-06-19 11:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. U. E. w dniu 24.06.2015r. (2015-06-24 09:03)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-06-24 09:03)
 • Formularz ofertowy 2015 (2015-06-24 09:04)
 • Wzór umowy 2015 (2015-06-24 09:04)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2015-06-24 09:04)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-06-24 09:04)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2015-06-24 09:04)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-07-07 12:47)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami (2015-08-03 11:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 28.08.2015r. w DZ.U.U.E. (2015-08-28 11:08)