Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę implantów i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 18.06.2015r. o godzinie 09:59 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.18.06.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: implanty chirurgiczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U. U. E. w dniu 18.06.2015 (2015-06-18 10:23)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 24.06.2015r. (2015-06-24 09:05)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2015 (2015-06-24 09:05)
 • Formularz ofertowy 15 (2015-06-24 09:05)
 • Projekt umowy 15 (2015-06-24 09:05)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2015-06-24 09:05)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-06-24 09:05)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2015-06-24 09:06)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-07-09 14:02)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert wraz z załącznikami (2015-08-05 13:44)
 • Unieważnienie pakietu 21 (2015-08-21 06:58)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 02.09.2015r. (2015-09-07 11:20)