Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 Euro na dostawę sprzętu do zabiegów stentowania tętnic szyjnych oraz embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę sprzętu do zabiegów stentowania tętnic szyjnych oraz embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 16.06.2015r. o godzinie 14:07 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.16.06.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: wyroby do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 16.06.2015r. (2015-06-16 14:12)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 20.06.2015r. (2015-06-22 06:16)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - sprzęt do embolizacji 2015 (2015-06-22 06:17)
 • 5. Formularz ofertowy 2015 (2015-06-22 06:17)
 • 6. Wzór umowy sprzęt do embolizacji (2015-06-22 06:17)
 • 7. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2015-06-22 06:17)
 • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-06-22 06:17)
 • 9. Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2015-06-22 06:17)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-06-30 13:53)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-07-07 12:42)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2015-07-07 12:46)
 • Formularz ofertowy 2015 - po zmianach (2015-07-07 12:46)
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 7.07.2015r. (2015-07-07 12:46)
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 9.07.2015r. (2015-07-09 10:33)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-08-10 12:50)
 • Informacja z otwarcia ofert (2015-08-10 12:50)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2015-08-10 12:50)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 16.09.2015r. (2015-09-16 13:12)