DI-381110.2 / 2015 – Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie pomieszczenia do dekontaminacji personelu medycznego na Oddziale Chorób Zakaźnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”.

 

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach:

 

1.      ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381110.2/2015 z dnia 12.05.2015r.

oraz

2.      Załącznikach Nr 1÷9  -  fragmenty dokumentacji projektowej

3.      Załączniku Nr 10 -  zdjęcia pomieszczeń

 

Ofertę prosimy złożyć / przesłać  w terminie do  29.05.2015r.

na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, 61-285 Poznań ul. Szwajcarska 3

 

 

Kontakt :

telefon       61 87 39 291

e-mail       inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl

 


ZAŁĄCZNIKI

  • ZAPROSZENIE do składania ofert Nr DI-381110.2/2015 z dnia 12.05.2015r. (2015-05-12 12:28)
  • Załączniki nr 1-9 - Fragmenty dokumentacji projektowej (2015-05-12 12:29)
  • Załącznik nr 10 - Zdjęcia pomieszczeń (2015-05-12 12:30)
  • INFORMACJA o wyborze oferty (2015-06-22 13:25)