Dostawa endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego (kapoplastyka) oraz systemu augumentów panewkowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę  endoprotez powierzchniowych stawu biodrowego (kapoplastyka) oraz systemu augumentów panewkowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 12.05.2015r. o godz.  09:54

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 12.05.2015r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Protezy ortopedyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 12.05.2015r. (2015-05-12 10:21)
 • Ogłoszenie o zamówienia 18.05.2015 (2015-05-18 09:32)
 • 1. SIWZ -endoprotezy 2015 (2015-05-18 09:32)
 • 2. formularz ofertowy pakiet 1 (2015-05-18 09:32)
 • 3. formularz - pakiet 2 (2015-05-18 09:33)
 • 4.WZOR_UMOWY endoprotezy (2015-05-18 09:33)
 • 6. zał druki zastrzeżone zał 6 (2015-05-18 09:33)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-05-18 09:33)
 • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-05-18 09:33)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wstępne 25.05.2015 (2015-05-25 12:23)
 • 7. ZMIANA (2015-05-25 12:23)
 • 8. formularz pakiet 1 po zmianach (2015-05-25 12:23)
 • 9. INFORMACJA O WADIUM (2015-05-26 09:11)
 • Ogłoszenie o zmianie 01.06.2015r. (2015-06-01 07:46)
 • 10. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-06-08 12:40)
 • 12. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2015-07-01 08:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 09.07.2015 (2015-07-09 10:54)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.07.2015 (2015-07-14 09:12)