PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę Sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 11.05.2015r. o godzinie 10:44 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.11.05.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: materiały medyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2015-062155-F02-PL (2015-05-11 10:57)
 • 2015-OJS094-168840-pl (2015-05-16 18:48)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-05-16 18:49)
 • 6. WZÓR UMOWY (2015-05-16 18:49)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2015-05-16 18:49)
 • 7. Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ (2015-05-16 18:49)
 • 8. Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-05-16 18:49)
 • 9. Zał. nr 6 Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa-2 (2015-05-16 18:49)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2015-06-12 13:07)
 • 2. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-07-14 13:46)
 • 6. ZAŁĄCZNIK NR 1 a INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2015-07-14 13:46)
 • Ogł.o udzieleniu zamówienia 2015-OJS239-434028-pl (2015-12-10 13:03)