Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na obsługę serwisową aparatury rentgenowskiej w tym aparatu Axiom Artis FC o n/s 10440, Stacji hemodynamiki Axiom Sensis o n/s 2545, aparatu Axiom Artis FA o n/s 25120 oraz zestawu rentgenowskiego Multix Top ACSS o n/s 2331 stanowiącej wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 08.05.2015r. (2015-05-08 11:36)