DI-381110/ 2015 – Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie pomieszczenia do dekontaminacji personelu medycznego na Oddziale Chorób Zakaźnych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”.

 

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w załączonych dokumentach:

 

1.      ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr DI-381110/2015 z dnia 17.04.2015r.

oraz

2.      Załącznikach Nr 1÷9  -  fragmenty dokumentacji projektowej

3.      Załączniku Nr 10 -  zdjęcia pomieszczeń

 

Kontakt :

telefon       61 87 39 291

e-mail       inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl


ZAŁĄCZNIKI

  • Załączniki Nr 1-9 - fragmenty dokumentacji projektowej (2015-04-17 12:54)
  • Załącznik Nr 10 - zdjęcia pomieszczeń (2015-04-17 12:54)
  • ZAPROSZENIE do składania ofert (2015-04-17 12:57)
  • UNIEWAŻNIENIE postępowania (2015-05-12 12:11)