PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAZENIEM dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAZENIEM dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 02.04.2015r. o godzinie 12:41 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.02.04.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: stymulatory W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2015-044749-F02-PL (2015-04-02 12:53)
 • 2015-OJS067-118599-pl (2015-04-07 07:45)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2014 (2015-04-07 07:45)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2015-04-07 07:45)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet 2 (2015-04-07 07:45)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet nr 3 (2015-04-07 07:45)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet nr 4 (2015-04-07 07:46)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet nr 5 (2015-04-07 07:46)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY Pakiet nr 6 (2015-04-07 07:46)
 • 6. projekt um stymulatory kardiowertery (2015-04-07 07:46)
 • 7. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-04-07 07:46)
 • 8._Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-04-07 07:46)
 • 9._Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2015-04-07 07:46)
 • 14. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-05-20 11:58)
 • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE (2015-05-20 11:58)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAnotice (2015-12-10 13:01)