Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2015-03-31 10:18)