Dostawa obłożeń zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę  obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 26.03.2015r. o godz.  09:59

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 26.03.2015r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Zestawy medyczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie wtępne (2015-03-26 10:51)
 • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.03.2015-OJS063-110455-pl (2015-03-31 10:03)
 • 1. SIWZ (2015-03-31 10:03)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2015-03-31 10:03)
 • 3. WZÓR UMOWY (2015-03-31 10:03)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-03-31 10:03)
 • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2015-03-31 10:04)
 • 6. Załącznik nr 6 do SIWZ - druki zastrzeżone (2015-03-31 10:06)
 • 0. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-04-28 08:09)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-04-30 12:12)
 • 5. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2015-05-18 13:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.06.2015 (2015-06-11 09:26)