Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na obsługę serwisową tomografu i angiografu stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 64714-2015 (2015-03-24 07:04)