Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 EURO na dostawę opatrunków standardowych i materiałów przylepnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę Opatrunków standardowych i materiałów przylepnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 06.03.2015r. o godzinie 11:18 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.06.03.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:opatrunki W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2015-031347-F02-PL (2015-03-06 11:39)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2015-OJS049-084965-pl (2015-03-11 09:40)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2015-03-11 09:40)
 • Formularz Ofertowy (2015-03-11 09:40)
 • Wzór Umowy (2015-03-11 09:40)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2015-03-11 09:41)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ- przynależność do grupy kapitałowej (2015-03-11 09:41)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ. Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2015-03-11 09:41)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2015-04-03 11:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-05-15 11:55)
 • Informacja cenowa złożonych ofert (2015-05-15 11:56)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2015-05-15 11:56)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.UUE 2015-OJS118-214226-pl (2015-06-22 07:20)