PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS dla potrzeb pacjentów Oddziału Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS dla potrzeb pacjentów Oddziału Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 03.02.2015r. o godzinie 08:49 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.03.02.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2015-015081-F02-PL (2015-02-03 09:08)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU2015-OJS026-042854-pl (2015-02-06 10:23)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-02-06 10:23)
 • 5. Formularz ofertowy (2015-02-06 10:23)
 • 6. PROJEKT Umowy (2015-02-06 10:24)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-02-06 10:24)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-02-06 10:24)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2015-02-06 10:24)
 • 11. Wyjaśnienia 1 do SIWZ (2015-02-12 14:49)
 • 11. Wyjaśnienia 2 do SIWZ (2015-02-12 14:50)
 • 11. Wyjaśnienia 3 do SIWZ (2015-03-03 08:23)
 • 16. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-03-19 13:31)
 • 15. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2015-03-19 13:31)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2015-12-09 11:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia notice (2015-12-10 12:51)