PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.01.2015r. o godzinie 13:17 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.01.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

  • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2015-005647-F02-PL (2015-01-14 13:24)
  • 2015-OJS012-016631-pl (2015-01-19 07:41)
  • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-01-19 07:42)
  • 5. Formularz ofertowy (2015-01-19 07:42)
  • 6. PROJEKT Umowy (2015-01-19 07:42)
  • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-01-19 07:42)
  • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-01-19 07:42)
  • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2015-01-19 07:42)
  • 15. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-03-03 13:04)
  • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2015-03-03 13:04)