PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 13.01.2015r. o godzinie 13:04 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.13.01.2015r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2015-004790-F02-PL (2015-01-13 13:14)
 • 2015-OJS012-016742-pl (2015-01-19 07:40)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2015 (2015-01-19 07:41)
 • 5. Formularz ofertowy (2015-01-19 07:41)
 • 6. PROJEKT Umowy (2015-01-19 07:41)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2015-01-19 07:41)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2015-01-19 07:41)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2015-01-19 07:41)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-01-30 12:39)
 • 15. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-02-27 11:36)
 • 13. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2015-02-27 11:36)