Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 18.12.2014r. o godzinie 11:21 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: różne produkty lecznicze W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 18.12.2014r. (2014-12-18 11:30)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 23.12.2014r. (2014-12-23 10:30)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014-12-23 10:30)
 • Formularz ofertowy (2014-12-23 10:30)
 • Wzór umowy (2014-12-23 10:30)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-12-23 10:30)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-12-23 10:31)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-12-23 10:31)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-01-13 12:23)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2015-01-14 07:50)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - częściowe (2015-02-11 13:38)
 • Informacja z otwarcia ofert (2015-02-11 13:38)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2015-02-11 13:38)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2015-02-23 14:08)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pozostałe pakiety (2015-02-25 12:14)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja - pozostałe pakiety (2015-02-25 12:14)
 • 12. Informacja z otwarcia ofert - ogłoszenie 25.02.2015r. (2015-02-25 12:15)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz. U.U.E. w dniu 26.03.2015r. (2015-03-26 11:25)