Przetarg powyżej 207.000 euro - Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej ( koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę  drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 15.12.2014r. o godz.  11:56

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 15.12.2014r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: wyroby do angiografii

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 15.12.2014 (2014-12-15 12:11)
 • Ogłoszenie opublikowane w dniu 19.12.2014 2014-OJS245-431571-pl (2014-12-19 09:39)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-12-19 09:40)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-12-19 09:40)
 • Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-12-19 09:40)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - druki zastrzeżone (2014-12-19 09:41)
 • Załączniki nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-12-19 09:41)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (2014-12-19 09:41)
 • zał OZW-1-14_zest_do_PTCA (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-2-14_impl.sten.plan. (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-3-14_zest. PTCA zm.tt.kręt. (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-4-14_stenty samorozprężalne (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-5-14_zest.PTCA_zm. twar. zwapn (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-6-14_zest. przyg.zmian w zawale STEMI (2014-12-19 09:42)
 • zał OZW-7-14 cewniki balon. do zm. trudn. (2014-12-19 09:43)
 • zał OZW-8-14_ Zestaw sprzętu do udrożnień (2014-12-19 09:43)
 • zał OZW-9-14 zest.do PTCA zm. trud.(wąs. nacz, rest.) (2014-12-19 09:43)
 • zał OZW-10-14 zestaw do PTCA zmian trudnych ( wąskie, obw, restenoza ) w zab. planowych (2014-12-19 09:43)
 • zał OZW-11-14_cew _prow do_PTCA (2014-12-19 09:43)
 • zał OZW-12-14_prow PTCA_zm trudnych (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-13-14_zestaw cewników diagnostyczych do koro i prowadz. do PTCA (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-14-14_strzyk automat_-_cena (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-15-14 zestaw obłożeń jednoraz. , drenaż (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-16-14_ stentgrafty (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-17-14 zestaw do usuwania ciał obcych (2014-12-19 09:44)
 • zał OZW-18-14 zestaw do rotaablacji wieńcowej (2014-12-19 09:45)
 • zał OZW-19-14 Zestaw do zamykania tętnicy udowej (2014-12-19 09:45)
 • zał OZW-20-14_stenty z systemem zapobiegajacym mikroembolizacji (2014-12-19 09:45)
 • zał OZW-21-14 zestaw do nieprawidł. poł. wewnatrzsercowych (2014-12-19 09:45)
 • zał OZW-22-14_zestaw do PFO (2014-12-19 09:45)
 • zał OZW-23-14_protekcja do_ptca_by-passu (2014-12-19 09:46)
 • zał OZW-24-14 sonda do IVUS ENDO SONICS + FFR (2014-12-19 09:46)
 • zał OZW-25-14 wyposażenie do aparatu do IVUS ilab cart system (2014-12-19 09:46)
 • 5. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2015-01-12 12:14)
 • 3. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2015-02-03 12:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 25.02.2015 (2015-02-25 09:55)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.03.2015 (2015-03-02 09:11)