Postępowanie w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 PLN na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 29.11.2014r. (2014-12-01 09:17)