Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę sterylnych wyrobów medycznych dla Anestezjologii dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 14.11.2014r. o godzinie 10:31 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.14.11.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:przyrządy do anestezji W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2014-151025-F02-PL (2014-11-14 11:47)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU2014-OJS222-392110-pl (2014-11-18 09:37)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2014 (2014-11-18 09:38)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 TOALETA DRÓG ODDECHOWYCH (2014-11-18 09:38)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 ZESTAW DO WLEWÓW DOZYLNYCH I Inne akcesoria (2014-11-18 09:38)
 • 7. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 SPRZĘT UROLOGICZNY (2014-11-18 09:38)
 • 8. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 RURKI TRACHEOTOMIJNE I INTUBACYJNE do długotrwałych intubacji z akcesoriami (2014-11-18 09:39)
 • 9. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 ZESTAW DO TRACHEOSTOMII (2014-11-18 09:39)
 • 10. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 RURKI TRACHEOSTOMIJNE I INTUBACYJNE ZBROJONE I do krótkotrwałych intubacji z akcesoriami (2014-11-18 09:39)
 • 11. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA ŻyŁ CENTRALNYCH (2014-11-18 09:39)
 • 12. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 IGŁY DO ZNIECZULEŃ (2014-11-18 09:39)
 • 13. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ (2014-11-18 09:39)
 • 14. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 CZUJNIK JEDNORAZOWY DO SATURACJI (2014-11-18 09:39)
 • 15. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 PRZYRZADY DO POMIARU CISNIENIA METODĄ KRWAWĄ (2014-11-18 09:40)
 • 16. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 ZESRTAW DO PRZEZSKÓRNEJ PUNKCJI WĄTROBY (2014-11-18 09:40)
 • 17. FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 RURKI TRACHEOSTOMIJNE BEZ MANKIETU USZCZELNIAJĄCEGO (2014-11-18 09:40)
 • 3. WZÓR UMOWY (2014-11-18 09:40)
 • Zalaczniki_nr_3_i_4_do_SIWZ (2014-11-18 09:40)
 • Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-11-18 09:40)
 • Zał. nr 6 Wzor_zastrzezenia_tajemnicy_przedsiebiorstwa-2 (2014-11-18 09:40)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2014-12-19 10:33)
 • SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ DO SIWZ (2014-12-19 11:14)
 • 23. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2015-01-29 13:56)
 • 21. INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT STRESZCZENIE (2015-01-29 13:56)
 • notice OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2015-09-24 13:44)