Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Usługa w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 04.11.2014r. o godzinie 13:48 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 04.11.2014 (2014-11-04 13:56)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E (2014-11-10 19:05)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2014 (2014-11-10 19:05)
 • 5. Formularz ofertowy (2014-11-10 19:05)
 • 6. Wzór umowy (2014-11-10 19:06)
 • 7. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-11-10 19:06)
 • 8. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 (2014-11-10 19:06)
 • 9. Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-11-10 19:06)
 • 10. Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-11-10 19:06)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 21.11.2014r. (2014-11-21 11:32)
 • Modyfikacja SIWZ (2014-11-21 11:32)
 • Formularz ofertowy po modyfikacji (2014-11-21 11:33)
 • Wzór umowy po modyfikacji (2014-11-21 11:33)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-11-27 08:15)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-12-19 13:12)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-12-19 13:12)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-12-19 13:12)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 27.12.2014r. (2015-01-07 08:59)