Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na usługę ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Usługa ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 30.10.2014r. o godzinie 13:05 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 30.10.2014r. (2014-10-30 13:29)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 04.11.2014r. (2014-11-04 09:16)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014-11-04 09:16)
 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (2014-11-04 09:16)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ (2014-11-04 09:16)
 • Załącznik nr 1 do oferty (2014-11-04 09:17)
 • Załącznik nr 2 do oferty (2014-11-04 09:17)
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 (2014-11-04 09:17)
 • Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ (2014-11-04 09:17)
 • Załączniki nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-11-04 09:17)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - załącznik nr 9 (2014-11-04 09:18)
 • Załącznik 10 - wykaz osób (2014-11-04 09:18)
 • Załącznik 11 -oświadczenie (2014-11-04 09:20)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-11-21 11:18)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-12-16 08:16)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-12-16 08:16)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-12-16 08:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 27.12.2014r. (2015-01-07 08:54)