Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawy sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Dostawa sprzętu używanego przy stabilizacji złamań: śruby, płyty, syntetyczny substytut kości dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 09.10.2014r. o godzinie 10:14 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E w dniu 09.10.2014r. (2014-10-09 10:29)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 14.10.2014 (2014-10-14 12:38)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2014 (2014-10-14 12:38)
 • Formularz ofertowy 2014 (2014-10-14 12:38)
 • Projekt umowy (2014-10-14 12:39)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-10-14 12:39)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-10-14 12:39)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-10-14 12:39)
 • Modyfikacja SIWZ (2014-10-31 13:18)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 31.10.2014r. (2014-10-31 13:18)
 • 3. Zmiana SIWZ (2014-11-05 11:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-11-18 08:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-11-26 12:06)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-11-26 12:06)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-11-26 12:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 18.12.2014r. (2014-12-18 11:27)