Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawę wyrobów do angiografii w tym sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Dostawa wyrobów do angiografii w tym sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 13.08.2014r. o godzinie 12:57 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: wyroby do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 13.08.2014 r. (2014-08-13 13:08)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYR.DO ANGIO.2014-OJS156-280228-pl (2014-08-18 08:21)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - sprzęt do embolizacji 2014 (2014-08-18 08:24)
 • 5. Formularz ofertowy embolizacja (2014-08-18 08:24)
 • 6. Wzór umowy sprzęt do embolizacji (2014-08-18 08:24)
 • 7. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-08-18 08:25)
 • 8. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-08-18 08:25)
 • 9. Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-08-18 08:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-09-03 12:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-10-01 12:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-10-01 12:59)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-10-01 12:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 22.10.2014r. (2014-10-23 14:06)