Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu, stentowania tętnic szyjnych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Dostawa sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu, stentowania tętnic szyjnych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.08.2014r. o godzinie 13:36 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: wyroby do angiografii W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 05.08.2014t. (2014-08-05 13:50)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. U. U. E. w dniu 07.08.2014r. (2014-08-07 09:35)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2014-08-07 09:35)
 • Formularz ofertowy (2014-08-07 09:35)
 • Wzór umowy (2014-08-07 09:36)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2014-08-07 09:36)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-08-07 09:36)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2014-08-07 09:36)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-09-03 12:37)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-09-23 09:27)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-09-23 09:27)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-09-23 09:28)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 07.10.2014r. (2014-10-09 10:20)