Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę  szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 01.08.2014r. o godz.  9:53

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 01.08.2014r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Szwy chirurgiczne

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 01.08.2014 (2014-08-01 10:09)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 05.08.2014 (2014-08-05 09:10)
 • 1. SIWZ - MATERIAŁY SZEWNE (2014-08-05 09:10)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2014-08-05 09:10)
 • 3. umowa szwy (2014-08-05 09:10)
 • 4. zał druki zastrzeżone zał 5 (2014-08-05 09:11)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-08-05 09:11)
 • 6. Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-08-05 09:11)
 • 7. Wyjaśnienia 1 (2014-09-03 10:09)
 • 2. OGŁOSZENIE (2014-10-27 13:01)
 • 1. Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 21 (2014-11-03 11:40)
 • Ogłoszenie o wyborze - ponowna ocena oferty pakiet 21 (2014-11-14 13:14)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.12.2014 (2014-12-01 13:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.12.2014 (2014-12-04 10:40)