Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów i leków do ich przygotowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro na dostawę płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz akcesoriów i leków do ich przygotowania dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 09/07/2014 o godz. 12:22. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 09.07.2014r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2014-090032. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Roztwory lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.U.E w dniu 09.07.2014 ENOTICES_ZOZNOWEM-2014-090032-F02-PL (2014-07-09 13:12)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 2014-OJS132-236078-pl[1] (2014-07-14 07:23)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-07-14 07:23)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2014-07-14 07:23)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-07-14 07:24)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-07-14 07:24)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-07-14 07:24)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2014-07-14 07:24)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-08-06 12:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-09-17 13:47)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-09-17 13:47)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-09-17 13:47)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-10-30 11:17)