PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 13.06.2014r. o godzinie 12:14 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.13.06.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Usługi ochroniarskie W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zam. ENOTICES_magdag-2014-077656-F02-PL (2014-06-13 12:44)
 • 2014-OJS115-202864-pl (2014-06-18 11:30)
 • 5. SIWZ (2014-06-18 11:30)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY (2014-06-18 11:30)
 • 7. Projekt UMOWY (2014-06-18 11:30)
 • 8. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-06-18 11:30)
 • 9._Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-06-18 11:30)
 • 10._Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2014-06-18 11:31)
 • 12. Wyjaśnienia do SIWZ (2014-07-11 10:49)
 • 17. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-07-24 13:45)
 • 13. ARKUSZ Porównia ofert (2014-07-24 13:46)
 • FORMULARZ PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU ENOTICES_magdag-2014-112919-F03-PL (2014-08-27 12:42)