Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na obsługę serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów:Mobilett XP Eco o n/s 11402, Mobilett XP Eco o n/s 11403, Arcadis Avantic Gen 2 o n/s 32456, Axiom Iconos R200 C90 3D Top o n/s 6113 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 184582-2014 (2014-06-02 08:31)