Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 29/05/2014 o godz. 13:37. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 29.05.2014r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2014-070492. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Dz.U.U.E. ENOTICES_ZOZNOWEM-2014-070492-F02-PL (2014-05-29 13:50)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pod nr 2014-OJS105-184629-pl (2014-06-03 09:37)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-06-03 09:37)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2014-06-03 09:38)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-06-03 09:38)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-06-03 09:38)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-06-03 09:38)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2014-06-03 09:38)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-06-23 11:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-07-15 12:09)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-07-15 12:09)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-07-15 12:09)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-08-12 13:54)