Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii  WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 22.05.2014r. o godz  10:36

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 22.05.2014r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Pozaustrojowe układy krążenia

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu - wstępne 22.05.2014 (2014-05-22 10:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 26.05.2014 (2014-05-26 08:37)
 • 14. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - (2014-05-26 08:38)
 • 1. F O PAKIET 1 (2014-05-26 08:38)
 • 2. F O PAKIET 2 (2014-05-26 08:38)
 • 3. F O PAKIET 3 (2014-05-26 08:38)
 • 4. F O PAKIET 4 (2014-05-26 08:38)
 • 5. F O PAKIET 5 (2014-05-26 08:39)
 • 6. F O PAKIET 6 (2014-05-26 08:39)
 • 7. F O PAKIET 7 (2014-05-26 08:39)
 • 8. F O PAKIET 8 (2014-05-26 08:39)
 • 9. F O PAKIET 9 (2014-05-26 08:39)
 • 10. F O PAKIET 10 (2014-05-26 08:39)
 • 11. F O PAKIET 11 (2014-05-26 08:39)
 • 12. F O PAKIET 12 (2014-05-26 08:39)
 • 13. F O PAKIET 13 (2014-05-26 08:40)
 • 15. Wzór umowy (2014-05-26 08:40)
 • 16. zał druki zastrzeżone zał 5 (2014-05-26 08:40)
 • 17. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-05-26 08:40)
 • 18. Załączniki nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa (2014-05-26 08:40)
 • 18. SPROSTOWANIE (2014-05-28 12:57)
 • 8. F O PAKIET 8 poprawiony (2014-05-28 12:58)
 • 19. Wyjaśnienia 1 (2014-06-13 12:41)
 • 4. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2014-07-09 09:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 29.07.2014 (2014-07-29 12:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.07.2014 (2014-07-31 10:57)