PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAZENIEM dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę STYMULATORÓW SERCA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ KARDIOWERTERÓW – DEFIBRYLATORÓW Z WYPOSAZENIEM dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 18.02.2014r. o godzinie 13:43 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.18.02.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: stymulatory W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2014-023075-F02-PL (2014-02-18 13:52)
 • 2014-OJS036-059026-pl.pdf Publikacja OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2014-02-20 09:03)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2014 (2014-02-20 09:03)
 • Pakiet 1 - FORMULARZ OFERTOWY STYMULATORY JEDNOJAMOWE , DWUJAMOWE I DWUJAMOWE RESYNCHRONIZUJĄCE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI (2014-02-20 09:03)
 • Pakiet 2 - FORMULARZ OFERTOWY - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE BiV Z ELEKTRODAMI (2014-02-20 09:03)
 • Pakiet 3 - FORMULARZ OFERTOWY -STYMULATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI (2014-02-20 09:03)
 • Pakiet 4 - Formularz ofertowy KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z POMIAREM OPORNOŚCI TKANKI PŁUCNEJ I OCENĄ MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI (2014-02-20 09:03)
 • Pakiet 5 - Formularz ofertowy- KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z OCENĄ MORFOLOGII QRS (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 6 - Formularz ofertowy KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE O ZMNIEJSZONEJ GRUBOŚCI Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLACYJNĄ Z POKRYWANYMI KOILAMI (3) (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 7 - Formularz ofertowy - ZESTAW BIELIZNY ZABIEGOWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 8 - Formularz ofertowy- ZESTAWY DO NAKŁUCIA UKŁADU ŻYLNEGO (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 9 - Formularz ofertowy - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 10 - Formularz ofertowy - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE BiV Z ELEKTRODMĄ DEFIBRYLUJĄCĄ 4-BIEGUNOWĄ (2014-02-20 09:04)
 • Pakiet 11 - Formularz ofertowy - Elektrody do czasowej stymulacji serca - pasywne (2014-02-20 09:05)
 • 5. projekt um stymulatory kardiowertery (2014-02-20 09:05)
 • 6. Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-02-20 09:05)
 • 7._Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-02-20 09:05)
 • 8._Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2014-02-20 09:05)
 • 2014-OJS036-058820-pl.pdf PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (WŁAŚCIWA) (2014-02-20 09:19)
 • Pakiet 2(p) - FORMULARZ OFERTOWY - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE BiV Z ELEKTRODAMI (2014-02-24 07:35)
 • Pakiet 4(p) - Formularz ofertowy KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE Z POMIAREM OPORNOŚCI TKANKI PŁUCNEJ I OCENĄ MORFOLOGII QRS Z ELEKTRODAMI (2014-02-24 07:36)
 • Pakiet 9(p)- Formularz ofertowy - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE I DWUJAMOWE PODSTAWOWE Z ELEKTRODAMI (2014-02-24 07:36)
 • Pakiet 10 (p)- Formularz ofertowy - KARDIOWERTERY DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE BiV Z ELEKTRODMĄ DEFIBRYLUJĄCĄ 4-BIEGUNOWĄ (2014-02-24 07:36)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 2 (TEST) (2014-02-24 09:56)
 • informacja o uszkodzonych plikach (2014-02-24 09:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 2 (NAPRAWIONY) (2014-02-24 09:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 4 (NAPRAWIONY) (2014-02-24 09:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 9 (NAPRAWIONY) (2014-02-24 09:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET NR 10 (NAPRAWIONY) (2014-02-24 09:58)
 • Wyjaśnienia nr do SIWZ (2014-03-24 07:53)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2014-04-17 14:21)
 • INFORMACJA Zał 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2014-04-17 14:21)
 • INFORMACJA Zał 2 INFORMACJA O PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM (2014-04-17 14:22)
 • 2014-OJS100-174518-pl (2014-05-26 08:32)