Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a ustawy PZP na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2014-02-07 11:15)