PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW)typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.02.2014r. o godzinie 13:08 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.05.02.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2014-016848-F02-PL (2014-02-05 13:44)
 • 2014-OJS028-044425-pl.pdf PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2014-02-10 07:24)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_ (2014-02-10 07:24)
 • 6. Formularz ofertowy (2014-02-10 07:24)
 • 7. PROJEKT Umowy (2014-02-10 07:24)
 • 8. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-02-10 07:25)
 • 9. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-02-10 07:25)
 • 10. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2014-02-10 07:25)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-02-24 11:46)
 • 16. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2014-03-20 13:30)
 • 13. ARKUSZ WSTEPNEJ OCENY I PORÓWNANIA OFERT.doc WYKONAWCY (2014-03-20 13:30)
 • 2014-OJS102-178626-pl (2014-05-28 13:21)