PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku (sterylnego i niesterylnego) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 05.02.2014r. o godzinie 11:48 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.05.02.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: urządzenia medyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ przekazania o głoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2014-016749-F02-PL (2014-02-05 12:17)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2014-02-10 07:23)
 • 4. SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia 2014 (2014-02-10 07:23)
 • 5. FORMULARZ OFERTOWY (2014-02-10 07:23)
 • 6. WZOR UMOWY (2014-02-10 07:24)
 • 7._Zalacznik_nr_3_i_4_do_SIWZ-_oswiadczenie_z_art._22_i_24 (2014-02-10 07:24)
 • 8._Zalaczniki_nr_5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-02-10 07:24)
 • 9._Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_druk_zastrzezen_ia_informacji_zawartych_w_ofercie_ (2014-02-10 07:24)
 • Wyjaśnienia nr do SIWZ (2014-03-05 13:21)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2014-04-15 12:46)
 • ZAŁ.NR 1 ARKUSZ ZESTAWIENIE- WSTĘPNEGO PORÓWNANIA OFERT na DOSTAWĘ SPRZETU OGÓLNOMEDYCZNEGO jednorazowego użytku (2014-04-15 12:51)
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻ.CZYNNOŚCI NA PAKIET NR 22 (2014-04-18 13:04)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE NR 22 PONOWNA OCENA (2014-04-22 13:56)
 • 2014-OJS109-192114-pl (2014-06-09 08:20)