Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro na dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro na dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 23/01/2014 o godz. 11:43. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został żłożony w dniu 23.01.2014r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2014-010569. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL-Poznań: Zestawy medyczne. W dniu publikacji tego ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie przekazane do DZ.U.U.E w dniu 23.01.2014 -2014-010569-F02-PL (2014-01-23 11:59)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 28.01.2014r.2014-OJS019-029225-pl[1] (2014-01-28 09:20)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2014-01-28 09:20)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2014-01-28 09:21)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2014-01-28 09:21)
 • Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ- oświadczenie z art. 22 i 24 (2014-01-28 09:21)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (2014-01-28 09:22)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - druk zastrzeżen ia informacji zawartych w ofercie (2014-01-28 09:22)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-02-19 12:59)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-03-21 14:04)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-03-21 14:05)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-03-21 14:05)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-04-17 09:19)