Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na obsługę serwisową aparatury rentgenowskiej, w tym aparatów: Somatom Sensation 64 o n/s 54844, stację Syngo MMWP o n/s 8003, stację Syngo MMWP o n/s 8016, Artis Zee Floor o n/s 135974, stację Axiom Sensis Hemo Low o n/s 21040 stanowiących wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13673-2014 (2014-01-22 07:56)