PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programach leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS dla potrzeb pacjentów Oddz.Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programach leczenia RZS,MIZS,ZZSK i ŁZS dla potrzeb pacjentów Oddz.Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 20.01.2014r. o godzinie 13:19 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.20.01.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2014-008520-F02-PL (2014-01-20 13:48)
 • 2014-OJS015-022315-pl.pdf Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu (2014-01-22 14:00)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_ (2014-01-22 14:00)
 • 5. Formularz ofertowy (2014-01-22 14:00)
 • 6. PROJEKT Umowy (2014-01-22 14:00)
 • 7. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-01-22 14:01)
 • 8. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-01-22 14:01)
 • 9. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2014-01-22 14:01)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-02-07 12:24)
 • ENOTICES_magdag-2014-018127-F14-PL (2014-02-07 12:24)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_.doc po zmianach (2014-02-07 12:24)
 • 5. Formularz ofertowy.doc po zmianach (2014-02-07 12:24)
 • 6. PROJEKT Umowy.doc po zmianach (2014-02-07 12:24)
 • 2014-OJS030-047783-pl.pdf Publikacja zmiany ogłoszenia (2014-02-12 10:30)
 • 16. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2014-03-06 13:19)
 • 12. INFORMACJA Z OTWARCIA _streszczenie oceny i porównian ofert (2014-03-06 13:19)
 • 2014-OJS102-178610-pl (2014-05-28 13:18)