Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro na dostawę leków stosowanych w programach leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 207.000 EURO na dostawę leków stosowanych w programach leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU przekazane zostało przez Zamawiającego do TED w dniu 16.01.2014r. o godzinie 13:41 Do niniejszej informacji załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dn.16.01.2014r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań: Produkty farmaceutyczne W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jej treść również na stronie WWW.szpital-strusia.poznan.pl Kolejne dokumenty przetargowe: SIWZ, formularze ofertowe, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • ENOTICES_magdag-2014-007090-F02-PL (2014-01-16 13:56)
 • 2014-OJS013-018364-pl.pdf PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2014-01-20 08:35)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_ (2014-01-20 08:35)
 • 6. Formularz ofertowy (2014-01-20 08:35)
 • 7. PROJEKT Umowy (2014-01-20 08:35)
 • 8. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2014-01-20 08:35)
 • 9. Zal. nr 5_do_SIWZ_-_grupa_kapitalowa (2014-01-20 08:35)
 • 10. Załącznik . nr 6 druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2014-01-20 08:35)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2014-02-07 12:26)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2014-02-26 14:14)
 • 12. INFORMACJA Z OTWARCIA _streszczenie oceny i porównian ofert (2014-02-26 14:14)
 • formularz przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (2014-03-13 09:30)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2014-03-18 07:27)