Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu oraz balonów do remodelingu naczyń wewnątrzczaszkowych dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 17/12/2013 o godz. 11:39. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 17.12.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-171024. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:Wyroby do angiografii. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Dz.U.U.E. w dniu 17.12.2013r. (2013-12-17 11:48)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 18.12.2013r. (2013-12-18 08:59)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2013-12-18 08:59)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (2013-12-18 08:59)
 • Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ (2013-12-18 09:00)
 • Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2013-12-18 09:00)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-12-18 09:00)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2013-12-18 09:00)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-01-30 08:03)
 • Informacja z otwarcia ofert (2014-01-30 08:03)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-01-30 08:04)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.E. w dniu 20.02.2014 (2014-02-20 08:56)