Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 200 000 euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 12/12/2013 o godz. 09:05. Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 12.12.2013r., mający wewnętrzny numer referencyjny: 2013-168484. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu pod nazwą: PL-Poznań:Różne produkty lecznicze. W dniu publikacji tego ogłoszenia, Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/ Kolejne dokumenty przetargowe : SIWZ, formularz ofertowy, wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E w dniu 12.12.2013r. 2013-168484 (2013-12-12 09:12)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane przez Dz.U.U.E. w dniu 13.12.2013r. (2013-12-13 12:35)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2013-12-13 12:35)
 • Formularz ofertowy (2013-12-13 12:36)
 • Wzór umowy (2013-12-13 12:36)
 • 7. Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ (2013-12-13 12:36)
 • Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-12-13 12:36)
 • Wzór zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (2013-12-13 12:36)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2013-12-17 13:15)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2013-12-19 08:43)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2013-12-30 11:32)
 • Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (2014-01-03 12:01)
 • Sprostowanie do SIWZ (2014-01-16 14:10)
 • Częściowe ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-02-13 14:01)
 • Informacja z otwarcia ofert - po poprawieniu omyłek rachunkowych (2014-02-13 14:01)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja (2014-02-13 14:01)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pozostałe pakiety (2014-02-20 11:16)
 • Informacja z otwarcia ofert - po poprawieniu omyłek rachunkowych1 (2014-02-20 11:17)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja - pozostałe pakiety (2014-02-20 11:17)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - pozostałe pakiety (2014-02-24 13:34)
 • Streszczenie oceny ofert - łączna punktacja - pakiet 29 (2014-02-24 13:35)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 20.03.2014 r. w Dz.U.U.E. (2014-03-24 09:56)