Dostawa drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD iPFO) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

 

Przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na dostawę drobnego sprzętu dla kardiologii inwazyjnej (koronarografiii i PTCA chorych stabilnych i OZW oraz zabiegów zamykania ubytków ASD i PFO) WSM im. J. Strusia w Poznaniu  ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 26.11.2013r. o godz  08:30

Do niniejszej wiadomości załączono wersję PDF formularza, który został złożony w dniu 26.11.2013r.

Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą:  PL-Poznań: Wyroby do  angiografii

w dniu publikacji tego  ogłoszenia , Zamawiający zamieści jego treść również na stronie internetowej http://www.szpital-strusia.poznan.pl/

Kolejne dokumenty przetargowe  : SIWZ, formularze wzór umowy i inne , zostaną zamieszczone jako załączniki po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 26.11.2013 (2013-11-26 08:47)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 29.11.2013 (2013-11-29 09:38)
 • 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - INWAZ (2013-11-29 09:38)
 • 2. Wzor_umowy INWAZ (2013-11-29 09:38)
 • 4_zał druki zastrzeżone (2013-11-29 09:39)
 • 5. Zalaczniki nr 3 i 4 do SIWZ - oswiadczenia z art 22 i 24 (2013-11-29 09:39)
 • 6. Załączniki nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa (2013-11-29 09:39)
 • 7. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 6 (2013-11-29 09:40)
 • PAKIET 1. zał OZW-1-13_zest_do_PTCA (2013-11-29 09:40)
 • PAKIET 2. zał OZW-2-13_impl.sten.plan. (2013-11-29 09:40)
 • PAKIET 3. zał OZW-3-13_zest. PTCA zm.tt.kręt. (2013-11-29 09:40)
 • PAKIET 4. zał OZW-4-13_stenty samorozprężalne (2013-11-29 09:40)
 • PAKIET 5. zał OZW-5-13_zest.PTCA_zm. twar. zwapn (2013-11-29 09:41)
 • PAKIET 6. zał OZW-6-13_zest. przyg.zmian w zawale STEMI (2013-11-29 09:41)
 • PAKIET 7. zał OZW-7-13 cewniki balon. do zm. trudn. (2013-11-29 09:41)
 • PAKIET 8. zał OZW-8-13_przedłużający cewnik prowadzący doc (2013-11-29 09:41)
 • PAKIET 9. zał OZW-9-13 zest.do PTCA zm. trud.(wąs. nacz, rest.) (2013-11-29 09:42)
 • PAKIET 10. zał OZW-10-13 stenty biobsorb z gr limus - meril doc (2013-11-29 09:42)
 • PAKIET 11. zał OZW-11-13_cew _prow do_PTCA (2013-11-29 09:42)
 • PAKIET 12. zał OZW-12-13_prow PTCA_zm trudnych (2013-11-29 09:42)
 • PAKIET 13. zał OZW-13-13_cewn diag do_koro (2013-11-29 09:42)
 • PAKIET 14. zał OZW-14-13_strzyk automat_-_cena (2013-11-29 09:43)
 • PAKIET 15. zał OZW-15-13x_zest_jedn_z_obłoż_ostry_dyż (2013-11-29 09:44)
 • PAKIET 16. zał OZW-16-13_ stentgrafty (2013-11-29 09:44)
 • PAKIET 17. zał OZW-17-13 zestaw do usuwania ciał obcych (2013-11-29 09:44)
 • PAKIET 18. zał OZW-18-13_zestaw_do_rotablacji wieńcowej (2013-11-29 09:44)
 • PAKIET 19. zał OZW-19-13 TERUMO (2013-11-29 09:45)
 • PAKIET 20. zał OZW-20-13_stenty do bifurkacji (2013-11-29 09:45)
 • PAKIET 21. zał OZW-21-13 zestaw do ASD (2013-11-29 09:45)
 • PAKIET 22. zał OZW-22-13_zestaw do PFO (2013-11-29 09:45)
 • PAKIET 23. zał OZW-23-13_protekcja do_ptca_by-passu (2013-11-29 09:46)
 • PAKIET 24. zał OZW-24-13 sonda do IVUS ENDO SONICS + FFR (2013-11-29 09:46)
 • PAKIET 25. zał OZW-25-13 sonda do IVUS ilab (2013-11-29 09:46)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.12.2013r. (2013-12-18 09:19)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.12.2013r. (2013-12-19 09:41)
 • 5. Wyjaśnienia 1 (2013-12-19 09:42)
 • 6. Wyjaśnienia 2 (2013-12-19 10:59)
 • 4. WYBÓR OFERT OGŁOSZENIE (2014-01-16 13:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.02.2014 (2014-02-18 09:18)