Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp na dostawę rozszerzenia funkcjonującego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu zintegrowanego systemu informatycznego o moduł e-rejestracji wraz z wdrożeniem.


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2013-11-15 09:51)